Deutschland England Russland         Kasachstan Weissrussland Ukraine Bulgarien Slowakei Tschechien Rumänien Moldavien Polen Serbien

Кариера, работа & предложения за работни места в Източна Европа и Русия

Уважаеми кандидати, уважаеми кандидатки !

От името на SCHERL & PARTNER сърдечно бихме искали да Ви кажем „Добре дошли” на нашия сайт за кандидатстване и да Ви благодарим за посещението на нашата страница.

На това място искаме да Ви се представим на Вашия майчин език .

Както при нас, така и при нашите поръчители всичко е дългосрочно поставено и затова в нашите мандати няма да намерите просто работа, а стабилно работно място в сериозна и призната фирма с перспектива и възможности за повишение и кариера.

Ефективн a та лична консултация се осъществява чрез директния контакт с хората. Това важи особено тогава, когато става дума за заемане на експертни и ръководни позиции, където наред с професионалните способности, влияние оказват и качествата на характера като фактори за трайно и успешно сътрудничество.

Въз основа на това убеждение SCHERL & PARTNER консултира и посредничи от 1997 г. предимно на кандидати, които живеят в своите родни източно-европейски страни и са в международни предприятия от немскоезичните страни като Германия, Австрия и Швейцария, които са активни на пазарите на Русия и Източна Европа. Регионалните акценти на нашата дейност наред с Руската Федерация, са преди всичко Украйна, България, Полша, Чехия, Словакия, Румъния, Белорусия и Сърбия. Ние работим също и в Азия, като например в Казахстан. Тук SCHERL & PARTNER е винаги представен с филиали в Москва и Киев, които си сътрудничат тясно с централата в Прага.

От 10 години SCHERL & PARTNER се е посветил главно на класическите области на личното консултиране и преди всичко на квалифицираното директно търсене (хед-хънтинг) и посредничеството на специализирани експерти за ръководни, пласментни и управленски позиции.

Въз основа на това, че нашите клиенти искат и търсят за средния и високия мениджмънт сътрудници (директор, търговски директор, ръководител на филиал, ръководител на отдел, мениджър „ключови клиенти”, мениджър по продажбите, счетоводител, техник, ръководител производство, специалисти по контрол, финанси, мениджмънт на качеството, маркетинг, офис-мениджмънт и логистика , лекар Доктор ) с добри познания по немски и английски език, в нашия портал за кандидатстване и нашата борса за работа на Ваше разположение са само съответстващите немска и английска версия.

Искаме да Ви помолим да уважите и приемете това обстоятелство.

На нашия сайт за кандидатстване www.kariera.info ще намерите голяма част от нашите актуални предложения за работни места :

на немски език на
http://www.kariera.info/stellenmarkt.htm

на английски език на:
http://www.kariera.info/stellenmarkt.htm

искали да Ви помолим да се регистрирате на нашия портал за кандидатстване . Така ще имате възможност да ни споделите подробни сведения за Вашите цели в кариерата и професионалните си желания.

Кандидати с чужд език немски се регистрират и кандидатстват на :
http://job.kariera.info/jb/shop/de/content/start.htm

Кандидати с чужд език английски се регистрират и кандидатстват на :
http://job.kariera.info/jb/shop/en/content/start.htm

ля, въздържайте се от изпращане или прилагане на дипломи, копия от препоръки, копия от задгранични паспорти и разрешения за пребиваване и т. н.

За начало наред с регистрацията на първо място, важна е Вашата въздействаща автобиография, придружена с убеждаващо писмо/ мотивационно писмо. Бихте могли да изпратите Вашата автобиография с мотивационно писмо също отделно на е - mail ( kariera@scherl-partner.com ). Споделете не само Вашите силни страни и това, което можете, но с мотивационното си писмо ни кажете и това, което конкретно искате и си представяте!

За допълнителна информация сме на разположение по всяко време в нашия главен офис в Прага: тел. +420-2-575 348 88 или +420-724-205 616, в Москва +7-495-642 43 93 и в Киев +380-44-240 63 44.

Основ ен за нашия начин на работа е личният контакт с всички участници, т. е. с Вас, многоуважаеми кандидат e , и разбира се също и с нашите клиенти. Гаранцията за сериозна консултация и успешно посредничество е свързана със солидни познания за пазара, здрав разум и познаване на хората, последователен начин на работа, голяма гъвкавост и ориентираност в определен случай.

Допълнителна информация на немски и руски за SCHERL & PARTNER и за начина и метода на работа ще намерите в двете ни презентации в интернет на www.scherl-partner.comи www.kariera.info .

Бъдете сигурни, че работим компетентно, много дискретно и надеждно!

Гарантираме за това и ще се радваме на Вашата кандидатура.

SCHERL & PARTNER

Честно и компетентно кариерно консултиране & подбор на персонал